CZUWAJ!

Hufiec ZHP Jarosław

Poprzez pracę metodyką harcerską wspomagane są możliwości edukacyjne, oraz najważniejsze potrzeby społeczne.

DLACZEGO WARTO BYĆ HARCERZEM?

Nasze wartości

Jesteśmy dumni z tego, że JESTEŚMY HARCERZAMI !
Chcesz wiedzieć więcej?

Aktualności i najnowsze wydarzenia

Umiłowanie Ojczyzny

„Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość ojczyzny!”

– St. Wyszyński

„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym… Stawiajcie wyzwania”

– Jan Paweł II

„Nieodzowną cechą harcerza jest czynna miłość bliźniego, która wyraża się zarówno w chętnym niesieniu pomocy moralnej i materialnej, jak
i w serdecznym stosunku do każdego”

–  St. Sedlaczek

ᴡᴀʀsᴢᴛᴀᴛʏ ᴡᴇ̨ᴅʀᴏᴡɴɪᴄᴢᴇ

ᴡᴀʀsᴢᴛᴀᴛʏ ᴡᴇ̨ᴅʀᴏᴡɴɪᴄᴢᴇ Zapaleńcy 2.0 ɴᴏᴡʏ ᴛᴇʀᴍɪɴ Referat Wędrowniczy Chorągwi Podkarpackiej ZHP zaprasza na warsztaty, podczas których przybliżymy Wam tajniki wędrowniczego SIM’u i tworzenia obrzędowości w

Warsztat wielopoziomowy

Ruszają zapisy na warsztat wielopoziomowy! Warsztat dedykowany dla kadr drużyn wielopoziomowych w metodyce harcerskiej i starszoharcerskiej, kadry szczepów, metodyków, namiestników i programowców. Jakie treści zostaną